Товар 8

‘- Protocol standard: IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Категория: